Главная Регистрация Приветствую Вас Проходимец RSS

Всё для дизайнера - вы можете бесплатно скачать программы для работы с графикой,фотографиями,текстом,печати визиток,календарей,постеров,плакатов,открыток и создания фирменного стиля или логотипа.Большой набор кистей,рамок,шаблонов,шрифтов для фотошопа,векторных клипартов и многого другого.

Поиск по сайту
Главная Статьи Документы

Оформлення особового листка з обліку кадрів та особової картки

НОВА типова форма П-2
«ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА»
діє з 01.01.2010 скачать

Основним документом в особовій cпpaвi працівника є особовий листок з обліку кадрів, тому правила його оформлення повинні знати не тільки працівники кадрових служб.

Особовий листок з обліку кадрів містить перелік питань щодо даних працівника, його освіти, попередньої роботи, відношення до військової служби, сімейного стану тощо. Цей документ є узагальненням автобіографічних даних майбутнього працівника.


При заповненні особового листка з обліку кадрів використовуються такі документи:

* паспорт;
* трудова книжка;
* військовий квиток;
* документ про освіту (диплом, посвідчення, свідоцтво, атестат);
* документи про присвоєння вченого ступеня;
* документи про винаходи, що їх має працівник.

У бланку особового листка з обліку кадрів міститься 14 розділів, які заповнюються від руки працівником при оформленні на роботу, виправлення та помарки не допускаються. Kpiм того, слід дотримуватись певних правил:

1. Прізвище, ім’я, по батькові працівника пишеться в називному відмінку (без скорочень). Стать записується скорочено (чол., жін.).
2. Дата народження записується словесно-цифровим способом: 1983, 14 січня.
3. Дані про місце народження переписуються з паспорта або свідоцтва про народження. Найменування населеного пункту зазначається в називному відмінку, район, область - у родовому.
4. Дані про ocвiтy. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади, зазначають: вища; особи, які закінчили лише три курси навчального закладу, -не повна вища. Також уживають такі формулювання: середня спеціальна (технікуми, педагогічні, музичні училища та ін.); середня (повна загальна освіта - 11 класів); незакінчена середня (за наявності свідоцтва про здобуття базової загальної середньої ocвіти - 9 класів). Таблиця, наведена у цьому розділі, заповнюється відповідно до документів про освіту. Найменування навчальних закладів зазначають так, як вони називалися на період їx закінчення.
5. Є кілька варіантів заповнення розділу про володіння мовами, але головне - інформація має бути правдивою. Наприклад: російською, українською- володію вільно; англійською - читаю й можу розмовляти; іспанською -читаю й перекладаю зі словником.

Дані про наявність ученого ступеня чи ученого звання заповнюються за наявності документів Вищої атестаційної комiciї. Наприклад: кандидат філологічних наук, доцент. У paзi відсутності таких документів робиться запис: немає.

8. За наявності опублікованих наукових робіт та винаходів їх зазначають у хронологічній послiдовності. Якщо таких немає - робиться запис: не маю.
9. Відомості про роботу наводяться відповідно до записів у трудовій книжці. Якщо трудова діяльність працівника почалась з навчання, то цей період також зазначається у цьому розділі. Тут вказуються відомості про військову службу, роботу за сумісництвом, а також перерви у роботі, які пов’язані з навчанням, хворобою тощо.
10. Розділ «Які маєте державні нагороди» заповнюється за наявності державних нагород. Наприклад: 20.03.2004 - відзнака Президента України «Орден Богдана Хмельницького I ступеня». Якщо таких немає, робиться запис: не маю.

У розділі «Паспортні дані» зазначають: номер та cepiю паспорта, дата
видачі, найменування органу, який його видав.

11. Запис у розділі "Домашня адреса i номер телефону” має відповідати даним паспорта i мати такі реквізити: поштовий індекс, найменування населеного пункту, району, області, вулиці, номер будинку, квартири, телефону.
13. Запис у розділі «Відношення до військового обов’язку i військове звання» має відповідати запису у військовому квитку. Наприклад: військовозобов ‘язаний, старший прапорщик; склад - технічний; piд військ - сухопутні.

При заповненні особових карток Типова форма П-2 слід користуватися цими ж рекомендаціями стосовно пунктів 1 – 14.При заповненні розділу 13 на солдатів, старшин, прапорщиків необхідно дотримуватись таких вимог: у рядку «група обліку» зазначається пункт 24 військового квитка, у рядку «категорія обліку» - пункт 23 військового квитка, у рядку «склад» - пункт 25 військового квитка, у рядку «військово-облікова спеціальність» - номер пункту 26 військового квитка, у рядку «придатність до військової служби» вказується інформація з розділу V військового квитка про придатність до стройової служби. Вказати, якщо є запис про непридатність до стройової служби. Пишуть «Непридатний із зняттям з обліку за гр.…ст. …наказу МА …19…№…», якщо про це є відповідний запис у розділі 1X військового квитка. У рядку «Назва райвійськкомату» - назва військкомату, в якому особа перебуває на обліку. У рядку «Перебуває на спецобліку» - зазначається серія і номер посвідчення про відстрочку та дата оформлення відстрочки (записується олівцем).

Для офіцерів запасу зазаначені пункти заповнюються в такому ж порядку, проте є деякі відмінності: рядок «Група обліку» - не заповнюється, у рядку «Категорія обліку» - зазначається пункт 8 військового квитка офіцера запасу, у рядку «Склад» - пункт 7 військового квитка, у рядку «Військово-облікова спеціальність» - пункт 6 військового квитка, рядок «Придатність до військової служби» - для офіцерів, які перебувають на обліку не заповнюється, для офіцерів, знятих з військового обліку, зазначаєтьсяпункт 20 військового квитка.

Родинний стан вказується на момент заповнення особового листка так само, як і особової картки.Спочатку зазначають: заміжня (незаміжня), одружений (неодружений),розведена (розведений), а потім записують вcix членів ciм’ї iз зазначеннямступенів рідства (батько, мати, чоловік, син, дочка), які мешкають разом iз працівником, наводять прізвище, ім’я, по батькові та piк народження кожного члена родини.

I насамкінець, проставляються дата заповнення листка та особистий підпис.

При заповненні особової картки типової форми П-2 на зворотньому боці додатково заповнюється розділ 111 « Призначення і переведення». Перший запис робиться при оформленні працівника на роботу відповідно до наказу. Працівник ставить свій підпис у графі «Підпис власника трудової книжки», чим засвідчує той факт, що в нього прийняли трудову книжку. Другий і наступні записи здійснюються у зв’язку з переведенням працівника на іншу посаду на цьому ж підприємстві.

У розділі 1V. «Відпустки» записи робляться відповідно до наказів із зазначенням виду відпустки (основна, додаткова тощо).

У «Додаткових відомостях» зазначають відомості про атестацію, курси підвищення кваліфікації, про сплачену компенсацію за невикористану відпустку при звільненні, наявність пільг тощо.

У рядку «Дата і причина звільнення» запис здійснюється згідно з наказом про звільнення, і працівник розписується, що означає його погодження із формулюванням причини звільнення. Працівник також розписується у графі «Трудову книжку отримав» поруч з датою отримання трудової книжки. Також підпис працівника необхідний у Книзі руху трудових книжок.

Особовий листок з обліку кадрів типова форма №П-2ДС та особова картка типова форма № П-2 зберігаються в організації після звільнення працівника протягом трьох років, а потім передаються на зберігання до архіву. Термін зберігання особових карток в архіві 75 років –«В»(вік працівника). Книга руху трудових книжок зберігається в організації до повної її ліквідації.

Особова картка типова форма №П-2ДС для державних службовців заповнюється відповідно до Інструкції, затвердженої наказом Мінстату від 26.12. 95р. №343. Особову картку типову форму №П-2 на державних службовців не заповнюють.

Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи – типова форма №П-4 затверджена наказом Міністерства статистики України від 09.10.95р. №253.

У Філії особові листки з обліку кадрів (Додаток №1) заводяться на всіх інженерно-технічних працівників на паперових носіях, особові картки оформлюються на всіх працівників Філії лише на типових трафаретних формах П-2 (Додаток №2). Картки заповнюються відповідно до вимог діловодства. Додатково на особових картках зазначається ідентифікаційний код особи у лівому верхньому куті картки. Особові картки зберігаються в окремих теках на працюючих і звільнених працівників, знаходяться в закритій шафі. Особові листки з обліку кадрів з наклеєними фотографіями знаходяться в особових справах працівників.viagra without prescriptions in usa


Категория: Документы | Добавил: Organizm (20.01.2009)
Просмотров: 91730 | Комментарии: 14 | Рейтинг: 5.0/2
Популярные статьи:
Заполнение табеля учета рабочего времени 2019
Заполнение табеля рабочего времени 2019 на примерах
Эксперты Ethisphere Institute одиннадцатый год подряд признают Xerox одной из самых этичных компаний мира
Лаборатория BLI четвёртый год подряд признаёт решения Xerox для работы с документами лучшими на рынке
Стеклопластиковая арматура цена
Офисная бумага Xerox получила премию «Фавориты успеха»
Креативные решения Xerox помогут сделать персонализированную упаковку для подарков на 8 марта без лишних усилий
В Украине теперь доступно новое цветное МФУ Xerox WorkCentre 6655, которое поможет повысить эффективность рабочих процессов в компаниях се
Xerox представляет обновленную стратегию развития услуг MPS
Наклейки Xerox Premium NeverTear Labels с постоянным клеем: от персонализации подарков до информационных объявлений
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Логин:
Пароль:

Категории раздела
Разное [116]
Документы [49]
Tattoo [21]
Beginners Guide to Getting a Tattoo,Tattoo Safety,Precautions ,Choosing a Tattoo Parlor, Tattoo Care,History of Tattoos Tribal Celtic Decorative Dragons Assorted Flash Angels Butterflies Floral Patriotic Zodiac Chinese Zodiac Chinese Characters
Визитки [13]
Краски [15]
Принтеры и сканеры [73]
Шрифты [9]
Единицы измерения [5]
Учёт рабочего времени [22]
Должностные инструкции [20]
Должностные инструкции работников полиграфии.
Профессии [15]
Список профессий и профессиональных обязанностей работников в полиграфии,издательстве и СМИ.
Допечатная подготовка [24]
Фото [72]
Печати и клише [20]
Тампонная и трафаретная печать [13]
Флексографская и высокая печать [5]
Copyright www.dryk.info © 2021 Хостинг от uCoz