Главная Регистрация Приветствую Вас Проходимец RSS

Всё для дизайнера - вы можете бесплатно скачать программы для работы с графикой,фотографиями,текстом,печати визиток,календарей,постеров,плакатов,открыток и создания фирменного стиля или логотипа.Большой набор кистей,рамок,шаблонов,шрифтов для фотошопа,векторных клипартов и многого другого.

Поиск по сайту
Главная Статьи Учёт рабочего времени

Норма продолжительности рабочего времени 2013 год

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.08.2012 р. № 9050/0/14-12/13
   
   Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2013 рік


   
   Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися нижчезазначеним.
   
   Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці у цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.
   
   Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
   
   1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на тиждень.
   
   Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
   
   2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень.
   
   Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163.
   
   Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
   
   Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.
   
   Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.
   
   При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
   
   Відповідно до статті 73 КЗпП у 2013 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
   
   • 1 січня — Новий рік;
   
   • 7 січня — Різдво Христове;
   
   • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
   
   • 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
   
   • 5 травня — Пасха (Великдень);
   
   • 9 травня — День Перемоги;
   
   • 23 червня — Трійця;
   
   • 28 червня — День Конституції України;
   
   • 24 серпня — День незалежності України;
   
   Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2013 році вихідний день у неділю 5 травня має бути перенесений на понеділок 6 травня, вихідний день у неділю 23 червня має бути перенесений на понеділок 24 червня, вихідний день у суботу 24 серпня — на понеділок 26 серпня.
   
   Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.
   
   У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документу.
   
   Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв’язку перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства.
   
   При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день, має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП.
   
   Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50–53, 67 і 73 КЗпП.
   
   Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2013 рік (додається), розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.
   
   За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2013 рік становитиме:
   
   • при 40-годинному робочому тижні — 2002,0 год.;
   
   • при 39-годинному робочому тижні — 1957,8 год.;
   
   • при 38,5-годинному робочому тижні — 1932,7 год.;
   
   • при 36-годинному робочому тижні — 1807,2 год.;
   
   • при 33-годинному робочому тижні — 1656,6 год.;
   
   • при 30-годинному робочому тижні — 1506,0 год.;
   
   • при 25-годинному робочому тижні — 1255,0 год.;
   
   • при 24-годинному робочому тижні — 1204,8 год.;
   
   • при 20-годинному робочому тижні — 1004,0 год.;
   
   • при 18-годинному робочому тижні — 903,6 год.
   
   
   Заступник Міністра — керівник апарату
   В. КОЛОМІЄЦЬ
   
   
Додаток
   до листа Міністерства праці та соціальної політики Украіни
   від 21 серпня 2012 р. № 9050/0/14-12/13

   
   
   
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2013 рік
   при п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями у суботу та неділю
   при однаковій тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня
   та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів
   

   
N з/п Показник Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2013р.
1 Кількість календарних днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) 2 (1,7) - 1 (8)   4 (1, 2, 5, 9) 2 (23, 28) - 1 (24) - - - - 10
3 Кількість вихідних днів 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 9 9 104
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 10 8 11 8 12 12 8 10 9 8 9 9 114
5 Кількість робочих днів 21 20 20 22 19 18 23 21 21 23 21 22 251
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)   - 1 (7) 1 (30) 1 (8) 1 (27) - 1 (23) - - - 1 (31) 6
Норма тривалості робочого часу, год.
7 при 40-годинному робочому тижні 168 160 159 175 151 143 184 167 168 184 168 175 2002
8 39-годинному робочому тижні 163,8 156 156 171,6 148,2 140,4 179,4 163,8 163,8 179,4 163,8 171,6 1957,8
9 38,5-годинному робочому тижні 161,7 154 154 169,4 146,3 138,6 177,1 161,7 161,7 177,1 161,7 169,4 1932,7
10 36-годинному робочому тижні 151,2 144 144 158,4 136,8 129,6 165,6 151,2 151,2 165,6 151,2 158,4 1807,2
11 33-годинному робочому тижні 138,6 132 132 145,2 125,4 118,8 151,8 138,6 138,6 151,8 138,6 145,2 1656,6
12 30-годинному робочому тижні 126 120 120 132 114 108 138 126 126 138 126 132 1506
13 25-годинному робочому тижні 105 100 100 110 95 90 115 105 105 115 105 110 1255
14 24-годинному робочому тижні 100,8 96 96 105,6 91,2 86,4 110,4 100,8 100,8 110,4 100,8 105,6 1204,8
15 20-годинному робочому тижні 84 80 80 88 76 72 92 84 84 92 84 88 1004
16 18-годинному робочому тижні 75,6 72 72 79,2 68,4 64,8 82,8 75,6 75,6 82,8 75,6 79,2 903,6
Категория: Учёт рабочего времени | Добавил: Organizm (12.12.2013)
Просмотров: 1901 | Рейтинг: 0.0/0
Популярные статьи:
Заполнение табеля учета рабочего времени 2019
Заполнение табеля рабочего времени 2019 на примерах
Эксперты Ethisphere Institute одиннадцатый год подряд признают Xerox одной из самых этичных компаний мира
Лаборатория BLI четвёртый год подряд признаёт решения Xerox для работы с документами лучшими на рынке
Стеклопластиковая арматура цена
Офисная бумага Xerox получила премию «Фавориты успеха»
Креативные решения Xerox помогут сделать персонализированную упаковку для подарков на 8 марта без лишних усилий
В Украине теперь доступно новое цветное МФУ Xerox WorkCentre 6655, которое поможет повысить эффективность рабочих процессов в компаниях се
Xerox представляет обновленную стратегию развития услуг MPS
Наклейки Xerox Premium NeverTear Labels с постоянным клеем: от персонализации подарков до информационных объявлений
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Логин:
Пароль:

Категории раздела
Разное [116]
Документы [49]
Tattoo [21]
Beginners Guide to Getting a Tattoo,Tattoo Safety,Precautions ,Choosing a Tattoo Parlor, Tattoo Care,History of Tattoos Tribal Celtic Decorative Dragons Assorted Flash Angels Butterflies Floral Patriotic Zodiac Chinese Zodiac Chinese Characters
Визитки [13]
Краски [15]
Принтеры и сканеры [73]
Шрифты [9]
Единицы измерения [5]
Учёт рабочего времени [22]
Должностные инструкции [20]
Должностные инструкции работников полиграфии.
Профессии [15]
Список профессий и профессиональных обязанностей работников в полиграфии,издательстве и СМИ.
Допечатная подготовка [24]
Фото [72]
Печати и клише [20]
Тампонная и трафаретная печать [13]
Флексографская и высокая печать [5]
Copyright www.dryk.info © 2021 Хостинг от uCoz